Blog

Delen:

9 oktober 2019
Door: Fenna


Wij Zijn Jimmy's - Depressie

Depressie is een groot probleem momenteel in het maatschappij. Het komt vaker bij adolescenten voor maar nu ook vaker bij jongeren. Daar zijn verschillende oorzaken van. Er zitten verschillende oorzaken tussen jong en oud maar ook een paar overeenkomsten. Deze leg ik uit.

Depressie bij jongeren

Depressie bij jongeren komt vaak voor tijdens de puberteit. Er word veel druk op de jongeren gezet door de school en vaak ook door de ouders. Iedereen wil namelijk dat de leerling goed presteert als het aan komt op school en sport. Dat legt vaak druk op de jongeren die zij van tevoren niet echt gewend zijn. Ook is een factor dat de jongeren zich druk gaan maken om de mening van anderen. Iedereen wil er namelijk bij horen en niet buitengesloten worden. Dit komt omdat het lichaam en de gevoelens groot gaan veranderen. Het is vaak voor iedereen en verassing wat er uit komt en sommigen kunnen zich er druk om maken.

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen komt vaak door werk gerelateerde stres, financiële gebeurtenissen, Persoonlijke gebeurtenissen en eenzaamheid. Naarmate het persoon ouder word is de kans groter dat hun familieleden gaan overlijden, bijvoorbeeld hun ouders. Deze gebeurtenissen hebben veel effect en vergroot de kans op depressie. De financiële gebeurtenissen bijvoorbeeld een auto die stuk gaat kost ook weer geld. Als je niet veel geld hebt dan kan dat stres veroorzaken doordat je keuzen en prioriteiten moet gaan maken. Door werk kan er ook veel druk op hun worden gezet, mensen die dus te veel werk op hun handen nemen kunnen een grote kans hebben op stres dat kan weer leiden tot depressie.

Oorzaken

Verschillende oorzaken van depressie tussen ouderen en jongeren zijn dat jongeren vaker depressie krijgen dat te maken heeft met hun emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Zij willen er graag bij horen en doen zich soms anders voor dan dat ze zijn om er bij te kunnen horen. Bij ouderen is de oorzaak van depressie meer werk gerelateerd. Door de stres die ze kunnen opleveren vanuit hun werk kan tot grote stres en depressie leiden.

Overeenkomsten

Overeenkomsten tussen depressie van jongeren en ouderen is dat ze er vaak niet over willen praten en het zich voor zichzelf houden. Beiden denken zat ze het probleem zelf op kunnen lossen en dat het vaak vanzelf weer over gaat. Soms gaat dat ook zo maar er zijn uitzonderingen waarbij echt hulp nodig is om de depressie te kunnen verwerken.