Wij Zijn Jimmy's - Werk samen met ons

Jimmy’s is een plek voor en door jongeren met vragen en ideeen. Al vijf jaar kunnen alle jongeren uit Groning­­en, in het pand van Jimmy’s in het centrum van de stad, laagdrempelig naar binnen lopen met vragen en plannen.

Jimmy’s is een plek voor en door jongeren met vragen en ideeën. Al vijf jaar kunnen alle jongeren uit Groning­­en, in het pand van Jimmy’s in het centrum van de stad, laagdrempelig naar binnen lopen met vragen en plannen. Doordat Jimmy’s open staat voor alle ideeën van jongeren zijn er de afgelopen jaren leuke projecten, workshops en trainingen ontwikkeld.

KLIK HIER VOOR ONZE WORKSHOPS!

Vanaf de start is er voor gekozen om jongeren te betrekken bij alle ontwikkelingen. Zo zijn de inrichting van het pand, het opstellen van een profiel van de professional, het bouwen van de website, het beschrijven van methodiek en trainingen, het geven van informatie en het bedenken en uitvoeren van alle activiteiten door jongeren zelf gedaan.

Deze methodiek, peer support, is bepalend voor de wijze waarop er bij en met Jimmy’s wordt gewerkt. Vier jaar na de start blijkt, zowel uit de praktijk als uit de literatuur, dat dit Jimmy’s concept werkt.

Naast een functie als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jongeren van 12 jaar en ouder, is Jimmy’s opgestart als preventieve voorziening vanuit de plusvoorziening, die tot doel heeft om schooluitval onder jongeren zonder startkwalificatie terug te brengen.

Als vroegtijdig signaleringsvoorziening draagt Jimmy’s daar in grote mate aan bij. Een groot deel van de bezoekers zit namelijk zonder MBO niveau 2 diploma en heeft vragen over de opleiding en studiekeuze. Jimmy’s wacht niet tot de jongeren naar het pand komen maar zoekt vanaf de start actief contact met die plekken waar jongeren zich bevinden, zoals het onderwijs.

Klik hier voor ons aanbod voor het onderwijs

Kernwaarden

 • Jongerenparticipatie & peer support;
 • Uitgaan van talenten en krachten van jongeren;
 • Betrouwbare jongereninformatie, en directe doorverwijzing bij hulpvraag;
 • Naast informatie ook activering, en stimulering van ondernemerschap;
 • Sterk, breed en betrouwbaar netwerk;
 • Outreachend; naar de jongere toe, jongereninformatie overal

Gemeenschappelijke doelen

Een samenwerking met het onderwijs is voor beide partijen een win-win situatie; Jimmy’s draagt actief bij aan de volgende doelen die het onderwijs nastreeft:

 • Bevorderen van vroegsignalering, doorverwijzing en voorkomen van uitval;
 • Toegang tot breed netwerk van professionele hulp- en dienstverleningsorganisaties, culturele organisaties;
 • Samenwerken met, aansluiten bij, en samen met jongeren en organisaties vormgeven aan preventieve voorlichtingsactiviteiten;
 • Jongerenparticipatie in het MBO. Aansluiten bij medezeggenschap, activiteitencommissies en vrijwilligerswerk binnen het MBO;
 • Preventieve inzet van Jimmy’s. Aansluiting bij schoolmaatschappelijk bij schoolmaatschappelijk werk/jeugdhulpverlening van de MJD.

 Jimmy’s in de school

Met de ervaring in peer support, jongerenparticipatie en talentontwikkeling kan Jimmy’s een goede samenwerkingspartner zijn. Naast het nastreven van gezamenlijk doelen levert  samenwerken met Jimmy’s de volgende voordelen op:

 • Omdat we werken met vrijwilligers en stagiairs kunnen we diensten voor een zeer laag tarief leveren, we vragen alleen een vergoeding voor de coördinerende professional;
 • Innovatie op het gebied van jongerenparticipatie, waar ook gelden voor beschikbaar zijn;
 • Een positief schoolklimaat.

Jimmy’s ook op uw school? Neem dan contact met ons op en vraag naar Emilie van Gorcum.